ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Καλύπτουμε τα εξής :

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

      • Άξονες αντλιών
      • Τελικούς άξονες
      • Impeller
      • Οδηγοί Βαλβίδων
      • Φιάλες υδραυλικές
      • Ατέρμονες
      • Γρανάζια
      • Ανταλλακτικά Μηχανών
      • Ειδικούς Κοχλίες και Περικόχλια & κτλ…

Καθώς επίσης και :

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

      • Βαλβίδες
      • Έδρες
      • Κεφαλές Εμβόλου
      • Βάκτρα
      • Καπάκια (ηλεκτρομηχανής, κύριας μηχανής)
      • Βαλβιδοφόρους
      • Χιτώνια
      • Αντλίες
      • Ποδιές

Αναλαμβάνουμε όλους τους τύπους μηχανών πλοίων, όπως :